ความสำคัญของโลหะสำหรับชิ้นส่วน Compressor สำหรับ refrigerant ชนิดใหม่

ด้วยเหตุผลที่ Chlorine ใน HCFC (hydrochlorofluorocarbon) refrigerant จะเลิกใช้งานในปี 2020 ตาม Montreal Protocol เพื่อเป็นการลดปรากฏการณ์โลกร้อน จึงต้องใช้ HFCs (hydrofluorocarbon) เช่น R407C (HFC32/125/134a, 23/25/52 wt.%) นำมาใช้งานแทน เพราะสมบัติทาง Thermodynamics ไม่ติดไฟ และไม่เป็นพิษ อย่างไรก็ตามไม่สามารถนำเอา mineral oil มาใช้เหมือนดิมไม่ได้ จึงใช้ Polyol ester (POE) oil แทน เพราะมีสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี และเข้ากันได้กับ R407C อย่างไรก็ตาม การใช้ R407C-POE oil ใน compressor มักพบปัญหากับการสึกหรอ โดยเฉพาะกับชิ้นส่วนที่มีการ slide ใน rotary compressor ซึ่งทำงานในสภาวะที่มี high contact pressure และอุณหภูมิสูง


อะตอมของ Chlorine ที่มีใน HCFC refrigerants นั้นทำหน้าที่เป็นเหมือน antiwear agent โดยการสร้างเป็น metal chloride บนพื้นผิว นอกจากนั้น POE oil มีสมบัติ hygroscopic จึงเพิ่มโอกาส corrosive wear และทำให้เกิด corrosion product ที่อุดตันใน capillary tube ใน compressor ได้ Rotary compressors มักเกิดการสึกหรอมากที่ vane กับ roller, shaft กับ bearing, roller กับ flange โดยที่ vane กับ roller เป็นตำแหน่งวิกฤติเนื่องจากหากมี wear และ friction มาก จะส่งผลทำให้มีการสิ้นเปลืองพลังงานที่มากขึ้น และอายุการใช้งานของ compressor ที่สั้นลง


นี่แหละครับคือข้อดีที่ได้เรียนรู้กับภาคอุตสาหกรรม เมื่อต้นเดือนกันยายนนี้ ผมได้มีโอกาสไปร่วมงานกับบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์ Mitsubishi โดยที่ทางบริษัทฯ มีความต้องการนการเลือกใช้ และควบคุมคุณภาพของโลหะที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญต่อคุณภาพ และความทนทานของคอมเพรสเซอร์ครับ

Comments