เก็บตกบทความ

ผมมีความตั้งใจที่จะเขียนบทความวิชาการ ที่ไม่ได้มาจากงานวิจัยโดยตรง เพื่อหวังที่จะให้อ่านได้ง่าย และผู้อ่านทั่วไปสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นประจำทุกสองเดือน โดยเผยแพร่ในวารสารส่งเสริมเทคโนโลยี ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. แต่รู้สึกว่าอุปสรรคที่เกิดจากผมเองมีค่อนข้างมาก ในปีนี้เลยตั้งใจใหม่ สำหรับบทความที่เผยแพร่ในปีนี้คือ

กระบวนการบ่มแข็งในงานอะลูมิเนียมผสม ในวารสารส่งเสริมเทคโนโลยี 35, 198 (เม.ย.-พ.ค. 51) 49-52 และ การทำสารละลายของแข็งอิ่มตัวยิ่งยวด เพื่อกระบวนการบ่มแข็งในงานอะลูมิเนียมผสม ในวารสารส่งเสริมเทคโนโลยี 35, 199 (มิ.ย.-ก.ค. 51) 62-64

ลองดูนะครับว่าจะได้ดังที่ตั้งใจหรือไม่ ส่วนบทความที่เขียนไว้นานแต่ปางก่อน ดูได้จาก Link นี้ครับ
Comments