มาตรฐานอุปกรณ์ช่วยเดินควบคุมโดยใช้แขนข้างเดียว: ไม้ค้ำยันประคองแขน

วันนี้ทั้งวัน ผมเข้าร่วมเป็นกรรมการของคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานอุปกรณ์ช่วยเดินควบคุมโดยใช้แขนข้างเดียว: ไม้ค้ำยันประคองแขน เป็นงานที่น่าสนใจ และถือเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมอย่างหนึ่ง และทำให้ผู้ที่มีความจำเป็นในการใช้ไม้ค้ำยันนี้มีความมั่นใจในการใช้งานได้ ในงานนี้ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นที่ปรึกษาโครงการ

Comments