เดินวันละ 10,000 ก้าว เพื่อร่างกายที่แข็งแรง

ในแต่ละวัน ผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แข็งแรง มักมีความจำเป็นต้องเดินไม่เกินประมาณ 900 ถึง 5,000 ก้าวต่อวัน อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยจำนวนมากที่ได้ระบุว่า เพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ควรเดินอย่างน้อย 10,000 ก้าวในแต่ละวัน วิธีการที่ง่ายที่สุดในการนับจำนวนก้าว คือการใช้ Pedometer เพื่อบันทึกว่าได้เดินไปกี่ก้าวแล้ว คงต้องหารองเท้าดีๆ สักคู่ไว้แล้วครับ


Lose weight with the 10,000 steps challenge
http://lancaster.unl.edu/food/walk.pdf

Comments