อีกหนึ่งการศึกษาที่แสดงถึงอันตรายจากการคุยโทรศัพท์มือถือ


ได้มีการพูดถึงกันมานานแล้วว่า การปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากคลื่นโทรศัพท์มือถือ มีโอกาสทำให้เกิดมะเร็งได้ และ Ronald Herberman ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่ง University of Pittsburgh ได้เตือนให้ผู้ปกครองระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะกับสมองของเด็กเล็กที่ยังอยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนา ทั้งนี้ในหลายประเทศเช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน หรือแม้แต่อินเดีย ได้มีหน่วยงานของรัฐได้ออกคำเตือนเหล่านี้มาแล้ว เพื่อให้ประชากรของประเทศเหล่านั้นได้ระวังภัยใกล้ตัวนี้

หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรลดเวลาในการพูดคุยผ่านโทรศัพท์มือถือ ใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อให้โทรศัพท์ไกลจากตัว สลับหูในการพูดคุย อย่าอยู่ในบริเวณที่มีการใช้โทรศัพท์กันมากๆ

อย่างไรก็ตาม อ.ย. ของสหรัฐอเมริกา U.S. Food and Drug Administration ยังไม่กล้าที่จะยืนยัน หรือกล้าที่จะเตือนพลเมืองอเมริกัน เพราะอ้างว่ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนมากพอที่จะเชื่อมโยงการใช้โทรศัพท์มือถือ กับการเกิดมะเร็ง ระหว่างนี้ระวังไว้กันเองก่อนดีมั้ยครับ

แหล่งที่มา New Warnings on Cell Phone Use Barbara Juncosa Scientific American

Comments