Lexus เรียนรู้จากเลกซัส (ตอนที่ 4 สุดท้าย)

คนนับว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดในทุกองค์กร หากต้องการพัฒนาการองค์กรที่ดีได้ ต้องมีคนที่ดีด้วย Lexus ได้ให้ความใส่ใจในการพัฒนาคนงานเพื่อให้พวกเขาได้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างสุดยอดรถยนต์ออกสู่ท้องตลาด ตัวอย่างดังเช่น การฝึกให้คนงานมีความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบจุดบกพร่องของสีผ่านการฝึกสังเกต ผ่านการฝึกกับ Dojo ซึ่งเปรียบเสมือนแคมป์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทั้งทักษะและความพร้อมของร่างการ การตรวจสอบจุดบกพร่องที่แทบจะมองไม่เห็นด้วยสายตาคนปกติ เป็นต้น
คนงานของ Lexus จำเป็นต้องมีรูปร่างที่ไม่อ้วน โดยการที่ต้อง Sit-up และปั่นจักรยานในยิม นอกจากนั้นต้องฝึกกำลังมือและข้อมือโดยการนวดมือกับลูกกอล์ฟเป็นต้นไม่ง่ายเลยใช่มั้ยครับ ในการพัฒนาองค์กรให้ได้เช่นนี้ สุดยอดผลิตภัณฑ์ต้องมาจากสุดยอดองค์กรเท่านั้น
ที่มา: www.businessweek.com

Comments