Lexus เรียนรู้จากเลกซัส (ตอนที่ 3)

ภายในโรงงานของ Lexus ที่เมือง Tahara นั้น มีผู้ชำนาญการของ Lexus กว่า 200 คน ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพในประเด็นต่างๆ กว่า 4,000 รายการในรถยนต์หนึ่งคัน ซึ่งหมายถึงการใช้ผู้ขำนาญการมากกว่าการผลิตรถยนต์โตโยต้าสองเท่า และมีประเด็นในการตรวจสอบมากกว่า 150%

ในทุกๆ 87 วินาที จะมีรถ Lexus ที่ประกอบเสร็จพร้อมสำหรับการขับทดสอบ นั้นหมายถึงในแต่ละวันมีรถออกจากสายการผลิตจำนวน 675 คัน และที่เห็นคือ Lexus LS600h

ผู้ขับทดสอบต้องสวมถุงมือสีขาว และทดสอบการขับขี่ในด้านต่างๆ 55 รายการ เช่น ทดสอบระดับเสียงในห้องโดยสารที่ความเร็วในการขับ 32 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นต้น

เห็นมั้ยครับ ว่าไม่ง่ายเลยนะครับ กว่าจะปล่อยรถออกมาแต่ละคัน

Comments