ไม่เอา Vista


General Motors (GM บริษัทผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของอเมริกา) กำลังตัดสินใจที่จะไม่ใช้ Windows Vista อย่างเป็นทางการในบริษัท ทั้งนี้เพราะพบอุปสรรคมากเกินไปในการนำไปใช้งานในระบบของบริษัท โดยจะรอใช้ Windows7 ซึ่งกำหนดที่จะออกจำหน่ายในปี 2010 or 2011 สาเหตุสำคัญหลักคือการที่ Windows Vista จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรของเครื่องมากเกินไป นอกจากนั้นซอฟท์แวร์จำนวนมากที่ใช้อยู่เดิมยังมีปัญหาความเข้ากันได้อีกด้วย

Comments