การบรรยายที่งานสัมมนา Thai Met 2008 ในงาน Intermach 2008

ผมได้มีโอกาสบรรยายในงานสัมมนาทางวิชาการ Thai Met 2008 ในงาน Intermach 2008 ซึ่งจัดโดย CMP Media ณ ศูนย์ประชุม Bitec นะครับ หัวข้อบรรยายในวันเสาร์ที่ 17 พ.ค. ที่ผ่านมาก็คือ Back to basic for foundry: What should be realized in turning charges into good castings? โดยผมได้นำเอาหลักการของ Prof. J. Campbell มาใช้เป็นหลักในการบรรยายตลอดเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาทีครับ โดย 20 สไลด์แรกของเนื้อหาแสดงไว้ดังนี้ครับ (เนื่องจากขนาดของไฟล์ที่ใหญ่เกินไป)

Comments