การสัมมนาภายใน บ. Daiki Nikkei Thai จำกัด

ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เรามีโปรแกรมค่อนข้างแน่น โดยหนึ่งในกิจกรรมที่เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท Daiki Nikkei Thai ก็คือการจัดสัมมนาภายในให้กับวิศวกร และเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทครับ ภายใต้ชื่อ เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพในการผลิตอินกอตอะลูมิเนียม ณ อาคารวิศวกรรมหล่อโลหะและโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเวลา 4 วัน ในวันที่ 15, 16, 22, 23 พฤษภาคม 2551 โดยครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้งานสัมมนาเป็นไปได้อย่างราบลื่น ตั้งแต่ต้น จนสอบประเมินผลครับ

Comments