การสัมมนาเรื่อง “เตาหลอมโลหะแบบเหนี่ยวนำ:พื้นฐาน, ความก้าวหน้า, การเลือกชนิด และการประหยัดพลังงาน”

หน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทางหล่อโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ บจก. ชนัญชัย 1993 และ OTTO JUNKER GmbH จัดการสัมมนาเรื่อง “เตาหลอมโลหะแบบเหนี่ยวนำ:พื้นฐาน, ความก้าวหน้า, การเลือกชนิด และการประหยัดพลังงาน”

บรรยายโดย: Mr. Frank Donsbach, Mr. Ali Scharei, อาจารย์เชาว์ เนียมสอน และ รศ.ดร. เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร

กำหนดการ วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2551
ช่วงเช้าบรรยายเป็นภาษาอังกฤษและมีการแปลสรุปเป็นภาษาไทย
ช่วงบ่ายบรรยายเป็นภาษาไทย

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น What makes the induction furnace different in price, reliability and electrical efficiency
09.45 – 10.45 น. Induction Melting, Holding and Pouring for Cast Iron, Steel, Copper Alloys and Aluminium
10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 11.30 น. New Developments for Induction Melting and Pouring of Spheroidal Graphite Cast Iron
11.30 – 12.00 น. Case study of Induction Meltshops installation and operation in Thailand 12.00 – 12.30 น. Some considerations for Induction Furnace Selections
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
(Buffet อาหารญี่ปุ่น ที่ Agehan Japanese Restaurant ในโรงแรม)
13.30 – 15.00 น. การเลือกใช้เตาหลอมเหนี่ยวนำไฟฟ้าสำหรับการหลอมโลหะชนิดต่างๆ การเลือกใช้วัสดุทนไฟ และข้อพึงระวังในการติดตั้งเพื่อให้คงทน
15.50 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.00 น. ปัจจัยที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการใช้เตาหลอมเหนี่ยวนำไฟฟ้า

ค่าลงทะเบียน 800 บาท โดยรวมถึง ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา ของว่าง และ บุฟเฟท์อาหารกลางวัน (ญี่ปุ่น)

สถานที่อบรม
โรงแรม Grand Mercure Fortune
ถ.รัชดาภิเษก สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพระราม 9
ห้อง Fortune Platinum (
http://www.fortunehotel.com)

สอบถามรายละเอียดที่ info@cemct.net หรือ www.cemct.net โทร: 02-470-9188

Download
ใบสมัครที่นี่

Comments