ปิดคอร์ส สำหรับวิชา Manufacturing process สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล

นักศึกษาที่ต้องการไฟล์ของวิชา PRE160 Manufacturing process ในส่วนที่ผมรับผิดชอบ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

วันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายในส่วนที่ผมรับผิดชอบคือ Casting process แต่วันนี้ได้อธิบายให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ Rapid prototyping โดยได้ยกตัวอย่างของบริษัท Z corporationแม้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่นักศึกษาหลายคนก็ไม่เคยได้ทราบว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ (Technology really exists !)

Comments