แบบสำรวจการสัมมนาด้านเทคโนโลยีการผลิตอะลูมิเนียมโดย ITAP สวทช

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำลังสำรวจความเห็นและความต้องการการฝึกอบรม เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอะลูมิเนียมขึ้น โดยครอบคลุมทั้งกระบวนการหล่อ กระบวนการอัดขึ้นรูป (Extrusion) กระบวนการบ่มแข็ง และอื่นๆ โดยขอความกรุณาให้ทุกท่านได้กรุณาดาวน์โหลดแบบสำรวจได้จาก Siamaluminum.org ทั้งนี้อย่าลืมลอกอินก่อนนะครับ หรืออาจดาวน์โหลดแบบสำรวจโดยตรงจากที่นี่ นะครับ ทางทีมงานข้อความคิดเห็นทางแฟกซ์ที่ 02-564-7082 ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2551 นี้ครับ

Comments