แพ้ตั้งแต่ก่อนขึ้นเวที ถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษ


ผมมักจะบอกนักศึกษาที่จะเป็นวิศวกรต่อไปในอนาคตเสมอว่า นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ และมีการวัดความรู้ที่เป็นความรู้โดยตรงสำหรับวิชาชีพแล้ว ยังมีสิ่งสำคัญอื่นๆ ที่วิศวกรสมัยใหม่จะต้องให้ความสำคัญคือ Computer and IT literacy ซึ่งก็คือการรู้จักใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเป็น, ต้องเก่งคน คือต้องรู้จักพูดกับคน รู้จักเลี้ยงคน รู้จักการนำเสนอผลงาน รู้จักการฟัง รู้จะให้ และรู้จักอภัยแก่คน, ต้องแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะต้องมีความรู้รอบทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ชีวิต ธุรกิจ และอีกประการหนึ่งที่สำคัญมากๆ คือการที่จะต้องเก่งภาษาอังกฤษ

ปัญหาด้านภาษาอังกฤษนี้เอง เมื่อเร็วๆนี้ก็มีหนังสือพิมพ์ผู้จัดการได้นำเสนอไว้ว่าเป็นอุปสรรคใหญ่ในเวียดนามเช่นกัน

ฝรั่งบริษัทโบอิ้ง-อินเทล บ่นกันว่าบัณฑิตไม่ประสีประสาภาษาอังกฤษ เป็นอุปสรรคในการจ้างงาน เวียดนามต้องแก้ปัญหาด้วยการทุ่มเงินเดือนจ้าง "ครูดี" เดือนละแสนขึ้น

ก่อนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.พระจอมเกล้าธนบุรีของเราได้ตัดสินใจที่จะเปิดหลักสูตรสองภาษานั้น เราได้ประชุม หารือ และวิเคราะห์จุดอ่อนต่างๆ เพื่อให้ทราบว่าผู้ใช้บัณฑิตวิศวกร ของเรานั้นต้องการอะไร ผมไดอ่านบทความที่เขียนโดยคุณสาชล สตชลาสินธุ์ ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท ออล คาร์โก้ แทรฟฟิค จำกัด ที่ได้เขียนไว้ในวารสารของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ ปีที่ 3 เล่มที่ 5 พฤษจิกายน 2543 ซึ่งจนถึงเวลานี้ก็ยังคงความทันสมัยอยู่ จึงได้นำมาไว้ที่นี่ เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแง่คิดที่ดีของวิศวกรรุ่นใหม่ ชื่อบทความก็คือ "แพ้ตั้งแต่ก่อนขึ้นเวที ถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษ" นั่นเอง

Comments