แก้ปัญหาการรับสัญญาน Wifi ด้วยการทำเสาอากาศเองผมใช้คอมพิวเตอร์ notebook ที่มีอายุค่อนข้างมากและเป็น First generation ของ Intel centrino โดยถือเป็น platform แรกของคอมพิวเตอร์กลุ่ม notebook สมัยใหม่ที่มีการออกแบบ CPU, main board chipset และ wifi เข้าไว้ในการออกแบบด้วยกัน โดยเป็น code name ว่า Camel และตอนนั้น Wifi ที่มากับ notebook ที่ดีที่สุดก็คือ Intel PRO/Wireless 2100B จึงมีความเร็วที่สูงสุดเพียง 11 Mbps และมีข้อจำกัดในการรับส่งสัญญานที่ไม่ดีนัก

เมื่อนำมาใช้งานจึงมักพบปัญหาเช่นสัญญาน Wifi มักหลุดบ่อย (ไม่ใช่สัญญาน ADSL นะครับ) จึงได้ Googled ไปพบกับวิธีในการติดตั้งเสาอากาศเพิ่มให้กับ ADSL modem/router/access Point และการใช้ Wifi ที่เป็น USB Dongle แทน เป็นวิธีการที่ง่าย ดี สนุก และน่าทดลองทำดูครับ

Comments