ภัยจากน้ำท่วมอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน

มีการทำนายไว้โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์โดย IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) โดยคาดว่าหากเกิดการเพิ่มของอุณหภูมิ 3-4 C จะส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลกประมาณ 134–332 ล้านคน และมีการทำนายไว้ว่าหากระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้น 1 เมตร จะส่งผลต่อชาวเวียตนามถึง 22 ล้านคน และทำให้สูญเสีย GDP ไปถึง 10% และหมู่เกาะ Maldives ที่กว่า 80% มีความสูงน้อยกว่า 1 เมตรของระดับน้ำทะเล ก็จะจมหายไป แล้วประเทศของเราจะเป็นอย่างไร

ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนและทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นที่ระดับต่างๆกัน แสดงไว้ในรูปที่นำมาจาก
Human Development Report 2007/2008

Comments