Trend ของการใช้อะลูมิเนียมทำขวดเครื่องดื่ม


ข้อดีในการนำเอาอะลูมิเนียมมาใช้เป็นภาชนะเครื่องดื่มนั้นมีข้อดีหลายอย่าง เช่น น้ำหนักที่เบา ทำให้เครื่องดื่มเย็นและร้อนเร็วเมื่อแช่ ทนทาน และสวยงามดูทันสมัย

ตัวอย่างของการใช้อะลูมิเนียมมาทำเป็นขวด Mountain Dew ทำให้เราได้ภาชนะที่แปลกตา สวยงาม และนับเป็นครั้งแรกในอเมริกา ดังรูป


นอกจากนั้น Caribou Coffee ในเครือ Coca-Cola ได้เริ่มมีการออกขวดเครื่องดื่มกาแฟพร้อมดื่มในขวดอะลูมิเนียมที่ดูสวยน่าทานเช่นกัน และเร็วๆ เราได้เห็นจากบริษัทเบียร์แห่งหนึ่งในเมืองไทยแล้วComments