มจธ. อยู่ที่ไหนในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระบบ Webometrics

Webometrics ของสเปน ประกาศจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกทั่วโลก 3,000 แห่ง ในปี 2550 โดยเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามจำนวนเอกสารตีพิมพ์ออนไลน์ และจำนวนเอกสารที่มีการอ้างอิง ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลของทุกมหาวิทยาลัยที่เผยแพร่ในฐานะข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง website ของสถาบัน และบนฐานข้อมูลอื่นๆ ในประเด็น Volume ของ Web Contents จำนวนไฟล์ที่มีสาระน่าสนใจ จำนวนของผลงานการตีพิมพ์ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา รวมถึงจำนวนผลงานที่เป็นที่ยอมรับของนักวิชาการ Visibility และ Impact น้ำหนักที่ให้ประการหนึ่งคือ Google Scholar !!!

ผลการจัดอันดับล่าสุดของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยมีมหาวิทยาลัยติดอันดับอยู่ 8 แห่ง เรียงตามลำดับดังนี้

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดอันดับที่ 21 เอเชีย ( อันดับที่ 505 ของโลก )
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดอันดับที่ 30 เอเชีย ( อันดับที่ 577 ของโลก )
3. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ติดอันดับที่ 45 เอเชีย ( อันดับที่ 721 ของโลก )
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับที่ 60 เอเชีย ( อันดับที่ 861 ของโลก )
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติดอันดับที่ 68 เอเชีย ( อันดับที่ 894 ของโลก )
6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติดอันดับที่ 69 เอเชีย ( อันดับที่ 896 ของโลก )
7. มหาวิทยาลัยมหิดล ติดอันดับที่ 70 เอเชีย ( อันดับที่ 909 ของโลก )
8. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับที่ 84 เอเชีย ( อันดับที่ 1,009 ของโลก )

ไม่มี มจธ. ใน 1 ใน 100 ในอันดับโลกแล้ว มจธ.อยู่ที่อันดับ 1419 ครับ อย่างไรก็ตามหากอ่านบทความเผยแพร่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ก็ทำให้เข้าใจอะไรได้ดีขึ้น อย่าหลงไหลได้ปลื้ม หรือผิดหวังกับตัวเลขเหล่านี้มากมายไปเลยครับ แต่หากจะต้องการปรับปรุงก็คงต้องหาวิธีการ กำหนดกลยุทธ์อย่างจริงจังลองดูได้ครับ

ส่วนอีกค่ายจากประเทศจีน Academic Ranking of World Universities พบว่าไม่มีมหาวิทยาลัยในไทยที่ติดอันดับเลยครับ รายละเอียดสามารถ load ได้ตามนี้

Top 500 World Universities (Excel) (PDF)

Comments