การสัมมนาเรื่อง “การลดจุดบกพร่องในงานหล่อจากทรายทำแบบและการเทโลหะ”

หน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทางหล่อโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ Dantherm Filtration (Thailand)
จัดการสัมมนาเรื่อง “การลดจุดบกพร่องในงานหล่อจากทรายทำแบบและการเทโลหะ”

สนับสนุนโดย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


กระบวนการหล่อด้วยแบบทรายมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ในกระบวนการผลิต เนื่องจากต้นทุนต่ำ มีการใช้งานได้ในหลากหลายด้าน อีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่ง่ายทั้งในการทำแบบด้วยมือและการทำแบบด้วยเครื่องอัตโนมัติ โดยคุณภาพของงานหล่อที่ได้ จะขึ้นตรงอยู่กับคุณภาพของทราย อย่างไรก็ตามคุณภาพของทรายทำแบบมักเป็นประเด็นที่โรงหล่อโดยทั่วไปมองข้ามความสำคัญ ดังนั้นการควบคุมทรายหล่อให้มีคุณภาพสม่ำเสมอ โดยการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในกระบวนการทดสอบทรายหล่อรวมไปถึงความสัมพันธ์ของทรายต่อจุดบกพร่องในงานหล่อ จึงมีความสำคัญในกระบวนการปรับปรุงและควบคุมคุณภาพของทรายหล่อ เพื่อป้องกันและลดการเกิดจุดบกพร่องในงานหล่อ ซึ่งการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เหมาะสมกับบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับงานหล่อด้วยแบบหล่อทราย และใช้ทรายในการทำไส้แบบ นอกจากนั้นยังมีการบรรยายถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเทอัตโนมัติ การตรวจวัดอุณหภูมิ และการทำอินนอคคูเลชั่นในเหล็กหล่อสีเทาอีกด้วย

บรรยายโดย :ผศ. กอบสิน ทวีสิน, ผศ. สาธิต จันทนปุ่ม อ.เมธินี มุกดาสิริ, รศ. ดร. เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตรอ.ก้องเกียรติ ปุภรัตนพงษ์, Mr. Mickael BIARDEAU, Mr. Pierre FONTENY

หลักสูตร 2 วัน: พฤ. 4 - ศ. 5 ตุลาคม 2550

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา 1,400 บาทโดยรวมถึง เอกสารประกอบการสัมมนา ของว่าง และอาหารกลางวันบุฟเฟต์นานาชาติ (พฤ.4) และบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่น (ศ.5)

สถานที่อบรมโรงแรม Grand Mercure Fortuneถ.รัชดาภิเษก ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพระราม 9ห้องFortune 3 – 4 (http://www.fortunehotel.com/)
สอบถามรายละเอียดที่ info@cemct.net หรือ http://www.cemct.net/ โทร: 02-470-9188

Comments