Siamaluminum.org กลับมาแล้วครับ

ในที่สุดได้ตัดใจที่จะไม่รอการกู้คืนข้อมูลที่หายไปจาก hosting service ครับ ทำให้ต้องลงระบบ SMF ใหม่ครับ ต่อไปนี้จะมีการ backup ข้อมูลที่สม่ำเสมอขึ้นบน www.siamaluminum.org ครับ

Comments