การสัมมนาในรอบ 2 สัปดาห์

ในรอบสองสัปดาห์ได้รับเกียรติจาก สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยและ BOI ในการบรรยายเรื่อง การตรวจสอบจุดเสียในงานหล่ออะลูมิเินียมแบบฉีด ในงาน Subcon 07 ในงาน Intermach 2007 และอีกงานคือ การบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีการบ่มแข็งสำหรับงานอะลูมิเนียมผสม ให้กับ Siam Toyodensan, co. ltd. โดยเป็นการอบรมภายในให้กับวิศวกรและเจ้าหน้าที่ของบริษัท

Comments