มดลาบาง (ชาย)

โอ้จำจากบางคล้อยห่างบางมด มดต้อง....รันทด ถึงกำสลดก็จำขอลา

แผ่นดินแห่งบางทุกทางเปรียบปราน วิมานของข้า หวนคร่ำครวญหาอาลัย

จากบางห่างไกลมดต้องไกลรส รสส้ม....บางมด ถึงกำสลดจดจำฝังใจ

จดจำได้ดีรสที่มี พลีพร้อมให้ หวานชื่นเพียงไหนใจเตือน

บางมดเอยเคยเห็นหน้า มดไกลสายตา บางของข้าอย่าเลือน

บางมดคอยคอยมดมิเยือน ไปแล้วไม่เลือน หวนเตือนถิ่นนี้

โอ้จำจากบางมิสร่างรันทด หวังว่าบางมด นี้ไม่หมดสิ้นในมดดี

เด่นดังชื่อบางมดเราเด่นทาง น้ำใจน้องพี่ มดห่างบางนี้เพียงกาย

Comments