มดลาบาง (หญิง)

โอ้บางต้องจำเพ้อพร่ำเปรยพจน์ มดจาก...บางมด แสนกำสลดท่วมใจของบาง

เจ้าเคยอยู่มาสำราญอุรา แล้วลาห่างเหิน ทิ้งให้บางร้างวางวาย

เจ้าจำจากบางหรือจืดจากรส มดจาก....บางมด หวานบางหมดสิ้นบางหรือไร

อยู่มากี่ปีหวานใดที่มี พร้อมเพรียกให้ มดเจ้าไฉนลืมบาง

โอ....มดเอยเคยรักข้า มดเคยสัญญา จะรักข้าไม่จาง

มาชื่นชมพอสมแล้ววาง ใยมดจืดจาง ทิ้งบางให้เหงา

โอ้บางต้องครวญห้วนให้รันทด มดจาก....บางมด แสนกำสลดทั่วบางของเรา

เจ้ามาจากไกลหัวใจข้าตรม ระทมทุกข์เศร้า มดเจ้าจงหวนมาเยือน

Comments