นิทรรศการหล่อโลหะที่ประเทศเยอรมันนี

GIFA หรือ Internationale Giesserei-Fachmesse เป็นงานใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหล่อโลหะที่จัดขึ้นทุก 4 ปี ทั้งนี้เป็นงานที่ได้รับการยอมรับมานานว่ามีความสมบูรณ์มากที่สุดสำหรับผู้สนใจ วิศวกร และผู้ประกอบการทุกระดับ และในครั้งนี้ ITAP-NSTDA ได้มีการจัดนำผู้ประกอบการชาวไทยไปที่งาน รายละเอียดสามารถติดตามได้ที่นี่ โดยผู้เข้าร่วมจะได้สิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ และมีโอกาสเข้าร่วมชมโรงงานหล่อโลหะ และโรงงานผลิตอินกอตของประเทศเยอรมันอีกด้วย ด้วยความร่วมมือกับหอการค้าไทย-เยอรมัน

11th International Foundry Trade Fair with WFO Technical Forum
Düsseldorf Fairgrounds
12 - 16 June 2007
09.00 a.m. - 06.00 p.m. (for visitors)

Comments