เข้า Website บางที่ไม่ได้ หรือช้าไป

ตอนนี้เป็นการอธิบายการปรับค่า MTU (maximum transmission unit) เพื่อความเหมาะสม และแก้ไขปัญหาการเข้า Web บางที่ไม่ได้

ในการใช้ Windows และเมื่อมีการเชื่อมกับ Internet โดยใช้ connection เป็นแบบ PPPoE อาจพบปัญหาเข้า website บางประเภทไม่ได้ โดยอาจเป็นเหตุผลจากการที่ MTU ไม่สอดคล้องกัน เพราะค่า Default ของ Windows XP เป็น 1480 ส่วนของ PPPoE ต้องมีค่าเท่ากับหรือต่ำกว่า 1492 แต่เราควรตั้งค่าไว้ที่เท่าไรดี?

จาก www.dslreports.com มีข้อแนะนำไว้ครับว่า สามารถหาค่า MTU ที่สูงสุด โดยยังสามารถเข้าไปใน website ทุกที่ได้โดยวิธีการดังนี้

  • ไปที่ START แล้วเลือก Run… ครับ จากนั้นพิมพ์ cmd (เราจะเข้าไปใน dos command) รูปตัวอย่างี่ครับ


ใน dos ให้พิมพ์ ping www.hotmail.com -f -l 1490 โดยที่ที่อยู่ website อาจเป็น web ที่เป็นปัญหาอย่างอื่นของเราก็ได้นะครับ รูปตัวอย่างี่ครับ


หากขึ้นเป็น error ว่า Packet needs to be fragmented but DF set. แสดงว่า MTU นั้นสูงเกินไป ครางนี้เราก็ทดลองลดค่าตัวเลขที่ใช้ Ping ลงทีละ 10 นะครับ เช่น


ping www.hotmail.com -f -l 1480

ลดลงไปจนกระทั่งได้ที่ 1430 และไม่พบปัญหาดังนี้ครับ (ค่าที่สูงสุดโดยไม่มีปัญหา มักจะดีสุดนะครับ ค่าที่ผมได้ไม่จำเป็นต้องเท่ากับค่าที่คุณจะได้นะครับ) รูปตัวอย่างครับ


อย่างนี้แสดงว่าผ่านครับ

  • คราวนี้เราก็นำค่าที่ได้ เช่นผมได้ค่าสูงสุดเป็น 1430 ดังนั้นจึงนำมาบวกเพิ่มอีก 28 ครับ เหตุที่ต้อง 28 เพราะว่า 20 bytes แรกเป็นค่าที่เก็บไว้สำหรับ IP header และ 8 bytes มีไว้สำหรับ ICMP Echo request header ดังนั้นผมจึงต้องใช้ 1430+28 = 1458
  • เราต้องนำค่าที่ได้ไปปรับค่าที่ router หรือ modem ที่ท่านใช้กับ ADSL ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อนะครับ ให้ศึกษาจากคู่มือ (หาอ่านได้จาก website ไทยอื่นๆ ได้นะครับ)
  • ส่วนอีกค่าที่ต้องปรับคือตัว windows XP เอง โดยวิธีการที่ยุ่งยากอ่านได้จากที่นี่ครับ http://www.microsoft.com/windowsxp/using/networking/learnmore/ppoe.mspx ส่วนวิธีที่ง่ายกว่า ให้ไป download software ชื่อว่า DrTCP ที่ http://www.dslreports.com/front/drtcp.html เมื่อ run program แล้วจะได้หน้าตาแบบนี้ครับ ให้เลือก Network adapter ที่ใช้กับ ADSL เช่นกรณีผมเป็น Wireless LAN ก็ใส่ค่า 1458 ที่ได้จากที่หามาได้ใส่ลงไปครับ จากนั้นคลิก Save แล้วก็ restart windows ครับ เป็นอันเสร็จพิธีComments