ส่ง File ขนาดใหญ่ผ่านทาง web

มีปัญหาเวลาส่ง File ขนาดใหญ่ผ่านทาง E-mail ให้ใช้บริการเหล่านี้ได้แทน

Website (max. size) (days before file deleted) (Sign-up Required)
YouSendIt 100MB 7 No
Gigasize 1.5 gb 90 days Yes
TransferBigFiles 1 gb 5 days No
MegaShares 1.5 gb 7 days No
BigUpload. 500 mb 30 days after last download No
MailBigFile 500 mb 7 No
FileUpload 500 mb 7 No
Zupload 500 mb 30 days after last download No
Spread-it. 500 mb. 14 days. No.
SiamZa 100 mb. 45 days after last download No (In Thailand... Fast for local connection)

Comments