ปัญหาสุวรรณภูมิ

ที่มา http://www.checkairport.com/webboard/topic_display.php?pid=277

ฟังดูปัญหาเยอะมาก รายงานฉบับนี้น่าสนใจศึกษาและเข้าใจได้ง่าย

ดาวน์โหลด รายงานโดยสังเขป "ปัญหาอาคาร" ครั้งที่ 1 และกระดานเสวนาที่บอกถึงการร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสนามบิน น่าสนใจศึกษา และน่าสงสารประเทศไทย


Comments