บ้านอยู่ห่างจากชุมสายเท่าไรจึงใช้ได้(ดี)

ระยะห่างจากที่บ้านไปถึงชุมสายมีความสำคัญนะครับ เพราะว่ายิ่งอยู่ห่างกันมาก โอกาสที่สัญญานจะสูญเสียก็จะเพิ่มสูงตามไปด้วย เอาเป็นว่ายิ่งอยู่ห่างมากโอกาสเกิดปัญหาก็ยิ่งมากขึ้น ทั้งนี้หากอยากทราบระยะห่างก็ให้โทรไปเช็คที่ชุมสายนะครับ เค้าจะบอกได้ว่าที่ตั้งชุมสายที่เบอร์โทรที่บ้านสังกัดอยู่ อยู่ที่ไหน
ผมได้ข้อมูลอ้างอิงจาก http://www.nettonet.com ดังตารางข้างล่างนี้นะครับ
ADSL (Full-Rate)

ยิ่งอยู่ไกล ยิ่งได้ค่าความเร็วสูงสุดที่ลดลงนะครับ ดังนั้นจะไม่มีประโยชน์หากใช้ความเร็วสูงกว่าที่เป็นไปได้ นอกจากนั้นแล้วข้อมูลได้มาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งผมเชื่อว่าคุณภาพสายอาจแตกต่างจากที่บ้านเรา (บ้านเราอาจคุณภาพแย่กว่า) ดังนั้นควรตรวจสอบก่อนตัดสินใจกับ Promotion ที่เลือกใช้นะครับ

Comments