ค่าสถิติที่อ่านได้จาก ADSL connection

ผมก็เป็นมือใหม่ และพบว่ามีปัญหาในการ Sync สัญญานกับ ADSL บ้าง นี่เป็นตัวอย่างค่าที่อ่านได้จาก Modem ครับ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาที่ถูกหลักการครับ

Ds Rate (Kbps) 288
Us Rate (Kbps) 256

สอง ค่านี้ควรได้ค่าตามที่สมัครไว้ Ds คือการ Download ข้อมูลจาก Internet มาที่เครื่องเรา Us คือการ Upload จากเครื่องเราไปที่ Internet หากค่าที่ได้ไม่ตรง (ต่ำกว่า) ที่สมัครไว้ นั่นคือมีปัญหาครับไม่ได้ Bandwidth เต็มตามที่สมัครไว้

DS Margin (dB) 6
US Margin (dB) 6


เป็นค่าสัดส่วนเทียบระหว่างสัญญานที่ได้จริงกับสัญญานรบกวน Signal/Noise ratio หากยิ่งมากยิ่งดีครับ

6dB หรือต่ำกว่า จะติดยาก หลุดบ่อย และเป็นไปได้ยากที่จะได้ค่าความเร็วสูงสุด
7dB-10dB ใช้ได้ แต่มีโอกาสหลุดเช่นกัน
11dB-20dB ดีครับ ไม่มีปัญหาในการติดต่อ
20dB-28dB ดีมาก
29dB หรือมากกว่า ดีเยี่ยม

DS Line Attenuation (dB) 63
US Line Attenuation (dB) 31

ทั้งคู่เป็นตัวบอกว่ามีการสูญเสียสัญญานระหว่างชุมสายกับบ้านมากนอกแค่ไหน ยิ่งน้อยยิ่งดีครับ

20dB หรือต่ำกว่า ดีสุด
20dB-30dB ดีเยี่ยม
30dB-40dB ดีมาก
40dB-50dB ดี
50dB-60dB แย่ ติดต่อยาก
60dB หรือมากกว่า แย่ ติดยาก หลุดบ่อย


อย่าง ไรก็ตาม BT ได้แนะนำไว้ครับว่าการสูญเสียสัญญานไม่ควรเกินกว่า 43dB สำหรับการใช้งานที่ระดับ 2Mbps และ 60 dB สำหรับการใช้งานที่ระดับ 1 Mbps ส่วนกรณี 512 bps ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าใดนัก แต่อย่างที่เรียนไว้ครับว่า ยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับ

CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 2
CRC Tx Interleaved 4

ใน กรณีที่ modem กับชุมสายอยู่ไกล และ/หรือ มีสัญญานที่ไม่ดี ผู้ให้บริการจะกำหนด Path Mode เป็น Interleaved โดยเป็น Protocol ที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนที่สัญญานจะเข้ามา เพื่อให้ได้ความเสถียรของระบบที่ดีขึ้น และลดการเกิด Loss ของสัญญานครับ และหากเป็นกรณีของ Fast ก็จะไม่มีการใช้ Protocol ดังกล่าวครับ

ค่า CRC (Cyclic Redundancy Check) เป็นวิธีการวัดเพื่อเป็นตัวบอกถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ค่าที่สูงตั้งแต่เริ่ม sync สัญญานไม่เป็นไรครับ แต่หากใช้งานไปแล้วค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ มีปัญหาแน่ครับ

Comments